Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

TẠI SAO MỸ CẦN ĐÀI LOAN? THE DIPLOMAT

FALL OF SAIGON 1975

http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/72157621997665628/

Honoring the 35th Anniversary of April 30, 1975 Celebrating Freedom in America

(USS Midway mở khu triển lãm vĩnh viễn về cuộc di tản năm 1975)


http://www.midway.org/OFW

Thơ & Nhạc : Nguyễn Đình Toàn và ký ức ngày 30 tháng tư trong thơ nhạc - Phần 1Thơ & Nhạc - Nguyễn Đình Toàn và ký ức ngày 30 tháng tư trong thơ nhạc - Phần 2
TẠI SAO MỸ CẦN ĐÀI LOAN. THE DIPLOMAT


https://docs.google.com/file/d/1DxrbHfuUHH6mxF7RmnITyOHxfPwPH2bU80Uvct5r0D5paNaDL5yM1h-UwnsV/edit?pli=1

CON HỔ KHỦNG KHIẾP. FOREINGPOLICY

https://docs.google.com/file/d/1Kab3COI6DJVJV4FTA5V_a42uWVb1F2KHJByqvcWMMLTV9LgUhU8rqC8GuRIJ/edit

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét