Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

THƯA CÔ - EM CŨNG MUỐN TIN NHƯNG KHÔNG THỂ.

THƯA CÔ – EM CŨNG MUỐN TIN NHƯNG KHÔNG THỂ. LÊ VŨ CÁT ĐẰNG


https://docs.google.com/file/d/1qpUMmDVP50RkpQBb9IgUDs_6KyHzYCpbkSDDHWQzns7zNmMoVnUjey6yVYyN/edit?pli=1


TÂN CHÍNH KHÍ CA. TRẦN GIA PHỤNG

https://docs.google.com/file/d/1UFMJMCcEEryfmr2rlP79mI8CLX-VQND26dqDM71u21sZMLFo26Eho-fdAtXb/edit

HÌNH ẢNH THÁNG 3 VÀ THÁNG 4 NĂM 1975

https://docs.google.com/file/d/1hAc1WVRFcuy65soy-bl0l2q98f0H0aUxO0kDdWZ_MM5FwY7Glix81AI7Wita/edit


ĐỌC NHỮNG DÒNG NHẬT KÝ TỪ 1 THÁNG NĂM 1974


https://docs.google.com/file/d/1WfT6xXmbOpf1_8rf2toC9Jak51rlevSCb1okQJD1MMGo32rwpsEsPYIgdCXB/edit

30-4 AI BUỒN HƠN AI?

https://docs.google.com/file/d/18l3cj5BiG1zzVtn8rYa4NvJmXbaLDVExi5hZQiTRUUkbQCnPWFTETFQQbvAp/edit


..Những nhà tư bản, những địa chủ Miền Nam, dù có bóc lột cũng chưa tàn ác, vô luân bằng đảng cướp Cộng Sản. Đảng CSVN tồn tại tám chục năm là điều quá nghịch lý đến khó hiểu, 30/4/1975 nói rằng Miền Bắc vui cũng không đúng, bởi lẽ chính quyền sơ hở dân vượt tuyến trốn vào Nam, từ lâu người dân mong mỏi Miền Nam giải phóng cho họ, ngờ đâu một nghịch cảnh đen ngòm cho cả nước. 30/4 những kẻ cướp và hôi được của phải vui thôi. Thời chiến tranh một cái đồn của VNCH bị thất thủ, người ta bồng bế nhau chạy trốn CS. Ngày Thủ Đô Sài Gòn lọt vào tay giặc, cả nước vượt biên, vượt biển. Lịch sử cổ kim chưa từng có, nước mất nhà tan. Ai vui?

Ngày đảng Cộng Sản Việt Nam, đền tội trước Quốc Dân Đồng Bào, đích thực đó là ngày vui.//


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét