Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

CHỦ NGHĨA LÊ-NIN HỢP DOANH CỦA TRUNG-QUỐC. JOHN LEE

Hội Luận về Cuốn Sách Nhân Văn Giai Phẩm (P.1).
Hội Luận về Cuốn Sách Nhân Văn Giai Phẩm (P.2).Hội Luận về Cuốn Sách Nhân Văn Giai Phẩm (P.3).Hội Luận về Cuốn Sách Nhân Văn Giai Phẩm (P.4)YOUTUBE LINK:

PHẦN 1:
http://youtu.be/1qi5WNPkWPQ
PHẦN 2:
http://youtu.be/hRP0lPhXgYQ
PHẦN 3:
http://youtu.be/hBFhIyQWTY8
PHẦN 4:
http://youtu.be/fgzFuSsF5xQ

CHỦ NGHĨA LÊ-NIN HỢP DOANH CỦA TRUNG-QUỐC.

KỊCH BẢN CHO VIỆT-NAM


Lực đẩy chánh trị trong kinh tế Trung Quốc

June 8, 2012 By Alan Phan

Blog của Alan ngày thứ sáu 8/6/2012

Một phân tích khá giá trị của John Lee cho thấy tại sao các doanh nghiệp nhà nước lại là nền tảng cho quyền lực và sự tồn tại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mô tả về “sân sau” của chánh phủ Trung Quốc cũng cho thấy tại sao các “tư bản đỏ” sẽ phải là các hoàng tử đỏ hay COCC để duy trì hệ thống quyền lực này và các khác biệt giữa tư bản đỏ và tư bản trắng (Âu Mỹ).
Vài trích dẫn đáng chú ý:
- Cơ cấu của hệ thống kinh tế – chính trị Trung Quốc hiện nay rõ ràng là được xây dựng để bảo đảm ĐCSTQ sẽ luôn luôn là trung tâm chi phối,điều tiết mọi cơ hội trong các lĩnh vực thương mại, kinh doanh, nghề nghiệp và ngay cả xã hội. Mục đích là buộc chặt mọi đặc quyền và cơ hội của tầng lớp tinh hoa Trung Quốc với ý muốn của Đảng.
- ĐCSTQ có một quan điểm, cơ bản là chủ nghĩa Lê-nin, rằng mọi chủ thể và hoạt động kinh tế phải là nhằm củng cố ảnh hưởng kinh tế và sau đó là quyền lực chính trị của chế độ. Những chủ thể và hoạt động như thế không thể chấp nhận đối lập chính trị trong bất cứ hình thức nào.
- Hệ thống kinh tế – chính trị Trung Quốc thời nay được thiết kế để bảo đảm ĐCSTQ luôn luôn là người ban phát mọi cơ hội, có nghĩa là tương lai của các tầng lớp tinh hoa, ít nhất là trong lúc này, được gắn chặt với tương lai của Đảng.
Cuối tuần này, ai có thì giờ và muốn hiểu rõ hơn về những tương quan quyền lực giữa các nhóm lợi ích trong xã hội Trung Quốc, xin mời nghiền ngẫm về bài viết này. Bài đã dịch ra Việt ngữ, đăng trên Thời Đại Mới, và được web site của G/S Trần Hữu Dũng xuất bản theo link dưới đây:https://docs.google.com/file/d/1QPcB-mcoa9xyFwV_38AJL2vGNYOOoLL-dxiP8NeJ24RqZKMJTEMvDRjlRqFL/edit?pli=1

AN NINH TRÊN THIÊN ĐÌNH. NGUYỄN XUÂN NGHĨA

https://docs.google.com/file/d/10zRTppRXrFgVFm02gCq_NORSQCg04-eVL82qWZzR4wTcQuwK0Wgb9PNC9UTo/edit

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét