Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

HỒI KÝ TRONG LÒNG ĐỊCH. TRẦN TRUNG QUÂN

http://haylentieng.org/hoi-ky-trong-long-dich-tran-trung-quan.htm

HỒI KÝ TRONG LÒNG ĐỊCH. TRẦN TRUNG QUÂN

Hồi Ký Trong Lòng Địch - Trần Trung Quân, do Quan Hưng diễn đọc
Đây là hồi ký của môt chiến sĩ ( ẩn danh) Việt Nam Cộng hòa đã nằm vùng tại Cụv R của VGCS đặt tại Miền Nam Việt Nam suốt 10 năm. Trong bài viết này tác giả tố cáo những liên hệ chặt chẻ giữa PG Ấn Quang và bọn việt gian Cộng Sản trong âm mưu khủng bố, phá hoại, giết dân lành, giết sư tăng như trường hợp của HT thích Quảng Đức để tăng gia phá rối xã hội Việt Nam Cộng Hòa cho đến khi Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa rói vào tay Cộng Sản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét