Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

HRW: Tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2014 vẫn tồi tệ

HRW: Tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2014 vẫn tồi tệ

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzakhjS2FFSE44am8/view?usp=sharing

29.01.2015

Thành tích nhân quyền của Việt Nam trong các lĩnh vực chủ yếu vẫn rất yếu kém, theo phúc trình về Tình hình Nhân quyền Toàn cầu năm 2015, do Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch công bố hôm nay.

Toàn văn phúc trình:

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzTFNsOEJ4TmdyX00/view?usp=sharing

Trích đoạn mở đâu về Việt nam:

Vietnam

The human rights situation in Vietnam remained critical in 2014. The Communist Party of Vietnam (CPV) continued its one-party rule, in place since 1975. Main- taining its monopoly on state power, it faced growing public discontent with the lack of basic freedoms. While fewer bloggers and activists were arrested than in 2013, the security forces increased various forms of harassment and intimidation of critics.
Denial of rights and endemic official corruption are widely seen as stifling Viet- nam’s political and economic progress. The growth of critical discourse on blogs, Facebook, and other forms of social media has challenged the government’s ability to dominate public opinion. Anti-China sentiment has continued to grow as the maritime dispute between Vietnam and China has intensified. In May 2014, violent protests against China erupted in Binh Duong and Ha Tinh provinces, causing the death of four Chinese nationals and the destruction of fa- cilities of many foreign-owned companies, including Chinese, Taiwanese, South Korean, and Japanese businesses.
Vietnam accepted 182 of the 227 recommendations made by the United Nations Human Rights Council (HRC) at its June 2014 periodic review of Vietnam’s human rights record, but rejected crucial recommendations such as release of political prisoners and people detained without charge or trial, legal reform to end politi- cally motivated imprisonment of people for their peaceful exercise of fundamen- tal human rights, the creation of an independent national human rights institution, and other steps to promote public political participation. In Novem- ber, the National Assembly ratified the UN Convention against Torture and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

“Chân Dung Quyền Lực”: Yếu Tố Tình Báo Hoa Nam và Nguyễn Thiện Nhân

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzSVRyLXUtaTQ1clk/view?usp=sharing

… Trang mạng Chân Dung Quyền Lực xuất hiện trước Hội nghị Ban Chấp Hành Trung Ương 10 của khóa XI, mục đích tác động vào việc cơ cấu nhân sự cho Đại Hội XII vào năm 2016.

Trang mạng nầy bị cho là có mục đích gây nhiễu loạn chính trường và Hội Nghị TW 10 vào ngày 5-1-2015 vừa qua.

Nhiều câu hỏi được đặt ra ai đứng sau trang mạng Chân Dung Quyền Lực nầy, và nhiều dự đoán cũng được đưa lên internet.

Mỗi người nhìn sự việc ở những góc độ khác nhau nên suy đoán cũng khác nhau.

NGUYỄN TẤN DŨNG - NHÂN VẬT NĂM 2015???

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzX0tENUNBd0tWRDg/view?usp=sharing

Năm 2015 là năm sửa sọan cho Đại Hội 12 nên hứa hẹn nhiều tranh chấp về cả nhân sự lẫn đường lối của đảng Cộng sản, ông Nguyễn Tấn Dũng lại đang được dư luận nhắc tới như một Tổng Bí Thư đảng Cộng sản hay một Tổng Thống tương lai cho Việt Nam, nên một số vấn đề cần đưa ra nhằm nhận định và ước đóan tình hình của năm nay.

Điểm Nhấn trong ngày….

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzTGs4WE9DMWhVVXc/view?usp=sharing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét