Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

NGÀY ĐÃ GẦN MÀ ĐÍCH CÒN XA


NGÀY ĐÃ GẦN MÀ ĐÍCH CÒN XA

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzUmNqQ280ZmVLeHUyZlVsOWlMbDJvT1gxT0s0/view?usp=sharing

Chỉ còn 5 tháng nữa đến ngày Đại hội tòan quốc XII của đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mục tiêu của 5 năm tới ghi trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương XI trình Đại hội XII vẫn còn mơ hồ,mù mịt và viển vông như Nghị quyết khóa XI.
Năm năm trước,Nghị quyết Đại hội đảng XI (họp từ ngày 12-1-2011 đến ngày 19-1-2011), viết : “Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.”
Bây giờ 5 năm sau, Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Trung ương khoá XI sẽ trình Đại hội XII cũng lập lại ý tưởng tương tự với mục tiêu trong 5 năm tới là:”Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...”

(Trích phát biểu của Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tại Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, 10/07/2015)

GIỮ HỒN VIỆTCờ Vàng Ba Sọc Đỏ và bài Tiếng Gọi Công Dân là Hồn Việt của những người tị nạn cộng sản VN trên khắp thế giới. Mặc dù họ đã rời bõ nơi chôn nhau cắt rún vì nạn cộng sản, nhưng khi đi tị nạn Hồn Việt vẩn nằm kín trong góc nào đó của con tim. Không những là biểu tượng lý tưởng của người Việt tỵ nạn Cộng Sản, không những là căn cước của người Việt tỵ nạn Cộng sàn, nó còn là biểu tượng để phân biệt rõ ràng làn ranh Quốc Gia và Cộng Sản. Một buổi họp có tính công cộng mà không treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, không hát bài Tiếng Gọi Công Dân thật khó lòng biết rõ đó là buổi họp của người quốc gia hay của bọn Cộng Sản.

Bởi vậy, là người Việt tỵ nạn Cộng Sản, chúng ta tuyệt đối không những không tham dự những buổi họp công cộng không có treo cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và hát bài Tiếng Gọi Công Dân mà còn có bổn phận phải tẩy chay và thông báo cho mọi người biết để xa lánh.

Điểm Nhấn trong ngày.

Có phải Biển Đông bắt đầu gợn sóng?
Trung Quốc giật dây vấn đề biên giới Việt Nam-Campuchia?
Có nước ‘chống lưng’ trong vụ tranh chấp Việt Nam – Campuchia?

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzcUZ4NUpWck5YTEg5ejBzYlNaTVRwcXZDbWE4/view?usp=sharing

Phùng Quang Thanh còn sống đã xuất viện từ ngày 10/07/2015 Trong những tuần qua, tin tức liên quan đến ông Phùng Quang Thanh tiếp tục là đề tài nóng nhất của dư luận trong và ngoài nước.
Để làm sáng tỏ những tin đồn, vào ngày 22/07/2015, phóng viên SBTN tại Paris đã đến bệnh viện Georges Pompidou ở quận 15, Paris – Pháp để tìm hiểu thông tin về bệnh nhân mang tên Phùng Quang Thanh.
Theo lời phóng viên tường thuật, tên Phùng Quang Thanh không được bệnh viện tìm thấy trong danh sách của bệnh nhân tại bệnh viện, cũng như danh sách các bệnh nhân đã tử vong.
Nhưng tên này đã được tìm thấy trong danh sách bệnh nhân còn sống và đã xuất viện.
THEO SBTN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét