Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2011

Quan hệ Trung Cộng - CSVN Trong 10 Năm Qua

2011-09-28

Quốc Việt & Nguyễn Xuân Nghĩa - Đài SBS Úc Châu - Ngày 20110928


Thái độ của Hà Nội với Bắc Kinh: Đảng và Quyền lợi Dân Tộc, Đâu là Ưu tiên?Bình luận gia Nguyễn Xuân Nghĩa nhận định về mối quan hệ bất bình đẳng giữa Trung Cộng và CSVN, một hậu quả của biến cố 11/9/2001, vì sự chuyển hướng mục tiêu của Mỹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét