Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

BẦU CỬ HOA KỲ 2012


Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ Năm 2012:
Liệu Obama Được Tái Đắc Cử hay Không?


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=15vGNNoqjOdVJoulhKitR8_eaQLpjABjs0fvQw9Pbv21zy2XRolhZfAH8GXs4&hl=en_US

Vai Trò Của Cử Tri Đoàn Trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ Năm 2012


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1Gp3Tb0o-eb9AATumpn0oJtRGuMb5NpmtAjNf2e7aoWDINr2cJLR1_DW6mcZ2&hl=en_US

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét