Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

QUỐC LỊCH VIỆT-NAM

QUỐC LỊCH VIỆT NAM

Tìm thấy Việt Lịch rồi, nó có từ 15.000 năm trước đây nhưng bị Mã viện dùng bạo lực xóa bỏ.

Nhờ anh phổ biến khoa thiên văn tính lịch của người xưa được dùng để trồng lúa nước đã bị Mã Viện hủy diệt.
Nếu được thì xin anh nhờ xem có ai cho lên WEB site thì rất tốt. Phải phổ biến để biết Việt từ đâu mà ra, Tàu từ đâu mà tới. Bài thì tôi đã soạn đầy đủ rồi, chỉ còn đợi phổ biến thôi

Từ công trình này mới khám phá ra được là:

1. Văn minh của tổ tiên chúng ta có từ 15.000 năm nay.

2. Sự thâm độc của Mã Viện đã làm chúng ta có đầu óc nô dịch mà không hay.

3. Văn Hóa của Tàu từ Việt mà ra, chứ không phải ta là cái đuôi của Tàu.

4. Hai bà Trưng không bị bắt mà cũng không trầm mình. Hai bà lui vào Sơn La để tuyển quân phục thù mà không thành.

5. Khí phách và mưu lược của thế hệ Mê Linh mà chúng ta không hề biết chi cả, toàn nghe lời nói bố láo của giặc Tàu.

6. Thời đó Tô Định đổ bộ vào vùng duyên hải bị quân ta chặn đánh bật ra (tức là nước Ta lúc đó độc lập chứ không phải bị Tô Định là quan Thái Thú tàn ác đâu. Mã Viện tàn ác gấp vạn lần Tô Định)

7. Tục nhuộm răng đen bắt đầu từ thời Mã Viện.

Hoàng Đức Phương

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1KvvgifgWbO1l2p5zPi71Ocg4goFVNJmSKVPOxthlanjsMvj9fO4oP957eOYT

Tài liệu về cuộc đàn áp đẫm máu ở Mường Nhé , ĐiỆn Biên

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1yc-fbA8lFXfDZM-F__TssRz--O8ITCpPYmC82a1-boH2R88xQ1EuWWE5DD5f

“Nói có sách mách có chứng là điều cần thiết cho công tác quốc tế vận của tập thể người Việt ở khắp thế giới tự do”, Ông giải thích.

Riêng đối với chiến dịch vận động TT Obama, Ông nhận định, “Càng nhiều người biết về cuộc đàn áp nhân quyền đang diễn ra ở Việt Nam thì càng dễ dàng cho họ ủng hộ chiến dịch này và càng thôi thúc chính quyền Obama có hành động thích ứng”.

Hiện nay Việt Nam là quốc gia có tình trạng nhân quyền tồi tệ nhất Đông Nam Á, sau cả Miến Điện.

Theo Ông, đây là thời điểm thuận lợi để kéo dư luận và chính sách quốc tế chĩa mũi nhắm vào Việt Nam.

ẨN SỐ THƯƠNG VONG TRONG CUỘC CHIẾN TRUNG-VIỆT 1979

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1BXyS17AGwViJQ7070Rp_CrpYUxxssAaQ2Tt0K08h47DrYs5Dcx2IE0n3FUzZ

KINH TẾ HOA KỲ VÀ TRUNG QUỐC

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1e1uSJnWGD3p5FV9pBeFshsyeFejWZiq7RfTkrkjkFMr-iwJH1TSR7JRoYgi9

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét