Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

VỎ QUÝT DÀY, CÓ MÓNG TAY NHỌN

“VỎ QUÝT DÀY, CÓ MÓNG TAY NHỌN”

“Khi cô nữ sinh viên Nguyễn Hồng Nhung nhìn thấy hình ảnh tập biếm họa ‘Sát Thủ Ðầu Mưng Mủ’ trên máy điện thoại cầm tay thông minh của một người khác, cô cũng muốn có một quyển như họ.”
AP cho hay, “Tuy chính sách kiểm duyệt của nhà cầm quyền đã buộc nhà xuất bản thu hồi tập truyện tranh, tìm một ấn bản điện tử không mấy khó khăn”.
Cô Nhung chỉ cần vào mạng tìm kiếm Google, đánh tên quyển sách. Sau một vài cái nhắp chuột là cô đã có thể lấy xuống máy của mình một bản miễn phí.


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1Cecu1THVNkN-vX4-LpWHYAMentxxYFIc3uPioPa6Xb7f7C6fhsmaUKOGjThE&hl=en_US


Sát Thủ Đầu Mưng Mủ - Thành Ngữ Sành Điệu Bằng Tranh (Tác giả: Thành Phong)- Sát Thủ Đầu Mưng Mủ - Thành Ngữ Sành Điệu Bằng Tranh
- Tác giả: Thành Phong
- Nhạc nền:
+ Đừng Lùi Bước - Karik
+ Rainbow - Suboi
+ Khu Tao Sống - Karik


BẤT BÌNH ĐẲNG VÀ BẤT ỔN

Bất bình đẳng thu nhập và gia tăng phân hóa giàu nghèo là hiện tượng đang gây nhiều chú ý toàn cầu. Mối liên hệ giữa bất bình đẳng và bất ổn ngày càng được khẳng định một cách mạnh mẽ hơn. Trong định hướng phát triển bền vững của Việt Nam, đây là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm bên cạnh những vấn đề then chốt khác như cải cách thể chế và đấu tranh với tham nhũng.


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=14Ts45AE62PCq-scZ6meN17SA6XCTb1ZK3IQsdhSqzZpyTz0tt7UaA4ehBqcW&hl=en_US


TRIỂN VỌNG HOA KỲ

- Kết luận thì cứ vài chục năm dân Mỹ lại la trời về khủng hoảng rồi lại đổi thay mà đi tới và họ có quyền đi trước cả nhà nước. Giữa vụ khủng hoảng trầm trọng hiện nay, xứ này vừa lặng lẽ hoàn tất một cuộc cách mạng tôi xin gọi là về "thuật lý", tức là technology hay công nghệ, mà vài chục năm nữa thiên hạ mới thấy hết hậu quả. Vì vậy, tôi cho là người ta đừng vội nói về sự suy tàn của nước Mỹ!


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1M--5j2uzpSJja6f5pKMtBi20jjgRYQpu5A730yiLk2cRwEcJsVF0LdytF_y6&hl=en_US


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét