Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

BÊN THẮNG CUỘC. QUYỂN 2

Bên thắng cuộc. Quyển 2.

Huy Đức

https://docs.google.com/file/d/1-Q-rjlbnUbj6dHJeb65K1H57OcHByZLHbBiYdOVjY5Fh3CEu338uEkX3ENda/edit


Đọc Bên thắng cuộc quyển 2.

Trọng Đạt

http://www.vietthuc.org/2013/01/23/doc-ben-thang-cuoc-cuon-hai/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét