Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ HOA KỲ.

An Outline of the U.S. Economy
This volume was prepared for the U.S. Department of State by Christopher Conte, a former editor and reporter for the Wall Street Journal, with Albert R. Karr, a former Wall Street Journal reporter. It updates several previous editions that had been issued by the U.S. Information Agency beginning in 1981.

Khái quát nền kinh tế Mỹ

Ấn phẩm này được soạn cho Bộ Ngoại giao Mỹ bởi hai tác giả, Christopher Conte, cựu biên tập viên và phóng viên cho tờ Wall Street Journal, và Albert R. Karr, cựu phóng viên Wall Street Journal. Cập nhật một số phiên bản trước đó đã được Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ phát hành lần đầu vào năm 1981.

https://docs.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzNkxMU2pUME5KV1E/edit

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét