Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Chẳng còn điều gì là riêng tư nữa: Google và Facebook biết rất rõ về bạn!http://www.knowledgeoftoday.org/2012/02/privacy-is-dead-google-knows-all-
about.html#.UTISCVeGT8V

Anh Khôi chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Knowledge of Today

Sự riêng tư bị đe dọa nghiêm trọng

Sự riêng tư không phải là về dữ liệu mà là về con người. Sự riêng tư không phải là
về sự bí mật, cũng không phải là về sự che giấu thông tin, mà cũng chẳng phải là
một vấn đề về công nghệ. Sự riêng tư là một vấn đề mang tính xã hội. Nó liên quan
tới việc xử lý các thông tin xác định cá nhân và tôn trọng sự minh xác đối với một
người mà các thông tin đó chỉ tới. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có một chút gì đó sự
riêng tư trong các trang mạng xã hội thì bạn hoàn toàn sai lầm. Nghĩa kỹ lại xem.
Bạn có biết ai là những người đã đầu tư tiền vào các trang mạng xã hội này không?...

https://docs.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzWHVIaHd0dHVqY00/edit

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét