Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

APEC 2014. A Look Back at the Berlin Wall. Trúc Giang MN - NGUYỄN CAO KỲ VÀ DƯƠNG VĂN MINH BAO CHE VIỆT CỘNG NẰM VÙNG NHƯ THẾ NÀO? . Nữ cán bộ đã sáng mắt tố khổ đám VK Yêu Nước ở Pháp:APEC 2014

World leaders meet at the annual Asian summit promoting economic cooperation.https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzTXJhcy1sWnh0TnM/view?usp=sharing


A Look Back at the Berlin Wall
Archived images reveal the Communist divide rising and falling.


https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzaXhMSVhwNXlxdU0/view?usp=sharing


Trúc Giang MN - NGUYỄN CAO KỲ VÀ DƯƠNG VĂN MINH BAO CHE VIỆT CỘNG NẰM VÙNG NHƯ THẾ NÀO?

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzMWtwbWR4U3d0MFU/view?usp=sharing

… Nguyễn Cao Kỳ và Dương Văn Minh đã từng bao che, giúp đở, chứa chấp, cung cấp phương tiện và vũ khí cho Việt Cộng nằm vùng để đánh phá hậu phương Việt Nam Cộng Hoà. Hai ông tướng nầy có trách nhiệm trong việc đưa đồng bào miền Nam VN vào chế độ độc tài tàn bạo của Chủ Nghĩa Cộng Sản.
Hành động phản bội dân tộc được thể hiện qua việc bao che và giúp phương tiện cho sinh viên Việt Cộng nằm vùng Huỳnh Tấn Mẫm như dưới đây.

Nữ cán bộ đã sáng mắt tố khổ đám VK Yêu Nước ở Pháp:
Sức mạnh của chủ nghĩa ngu dân


https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzZHZSdUpCRm9QUWc/view?usp=sharing

… Đây là kinh nghiệm của chính tôi.

Năm 1994, tôi sang Pháp lần đầu, được một nhóm “Việt kiều yêu nước” đón tiếp. Có lẽ tên ấy được đặt ra khi nhóm này tham gia vào phong trào chống chiến tranh và người cầm đầu nhóm ấy đã từng là phiên dịch cho ông Lê Đức Thọ trong các hội nghị đàm phán hưu chiến ở Paris. Khoảng năm 1990, cũng nhóm này đứng lên lấy chữ ký của Việt kiều trí thức ở Mỹ, Đức, Úc và Pháp trong bản kiến nghị yêu cầu nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam mở rộng dân chủ. Sau bản kiến nghị ấy, họ bị cấm về nước một thời gian khá dài, thậm chí còn bị gọi là “các phần tử phản động”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét