Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Kenneth Todd Young và Ngô Đình Diệm: Sự ra đời của Liên minh Việt-Mỹ - Stephen B. Young . KHI NÀO VN ĐƯỢC GIẢI PHÓNG, THOÁT KHỎI ÁCH NÔ LỆ MÁC-LÊNIN?

Kenneth Todd Young và Ngô Đình Diệm: Sự ra đời của Liên minh Việt-Mỹ - Stephen B. Young

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzQWkzRTFERlJFcjA/view?usp=sharing

… Tháng 7 năm 1954, Chánh phủ Mỹ phải lựa chọn một trong hai đường đối với Đông Dương. Một là theo Pháp để giúp duy trì ảnh hưởng của Pháp tại Việt nam, Cao miên và Lào. Thứ hai là ủng hộ thành lập các chánh phủ độc lập tại ba nước đó để tránh áp lực của người Pháp theo đuổi tham vọng lâu đời nhằm tái lập chế độ thuộc địa.

Cụ Young lựa chọn con đường thứ hai. Vậy là Hoa kỳ phải một lúc làm ba việc: ủng hộ các chánh phủ mới tại Sài gòn, Nam Vang và Vientianne; chống sự phá hoại, xâm lăng, của Hà nội và đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản trung quốc đồng thời nhờ đó khuyến khích người pháp dẹp bỏ chủ trương và hành động kiểu đế quốc cũ.

KHI NÀO VN ĐƯỢC GIẢI PHÓNG, THOÁT KHỎI ÁCH NÔ LỆ MÁC-LÊNIN?


Trần Quốc Kháng

Dân như nước, chế độ cai trị như con thuyền. Nước làm
thuyền nổi, nước lật thuyền chìm.
Nguyễn Trãi

Hàng năm, cứ đến ngày 19 tháng 11, Hoa Kỳ làm lễ tưởng niệm bài diễn văn lừng danh ‘The Gettysburg Address’ của TT Abraham Lincoln ─ viết và đọc tại chiến trường Gettysburg năm 1863 trong lúc cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ còn đang tiếp diễn (American Civil War 1861-1865).
Hồi ấy không ai ngờ, bài diễn văn nêu trên chỉ vẻn vẹn có 271 chữ trong 10 câu ngắn gọn mà trở thành ‘ánh sáng soi đường’ cho Dân Chủ Tự Do trên thế giới — từ đầu thập niên 1860 đến nay. Không những thế, bản hùng văn ấy còn là bài học ‘khai trí tiến đức’, giúp cho các ‘bệnh nhân’ bị nhiễm Virus VC tuyên truyền, nhìn thấy sự khác biệt giữa Tự Do và Nô Lệ; giữa Thiện và Ác; giữa Chính và Tà.

Bài 1:

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzeFU3ZG16d0RhTXc/view?usp=sharing

Bài 2:

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzb2IwTXVWQnBmUjg/view?usp=sharing


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét