Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

BUÔN BÁN HY VỌNG

BUÔN BÁN HY VỌNG. NGUYỄN VĂN TUẤN

Dù những ngày tháng này tôi (và đồng nghiệp) rất bận, nhưng bạn đọc ĐVA chuyển bản tin này và đặt câu hỏi làm cách nào mà các quan chức tính được đến năm 2030 thu nhập bình quân của người dân Hà Nội là 17,000 USD/năm. Em hỏi như vậy có phải là “bán bánh vẽ” không? Tôi thử tính toán và thấy hình như đúng là … bánh vẽ. :-)

https://docs.google.com/file/d/1UcQRZwZ1P9UPExwlQvmnoWsLjhlO73qd2inH8vY5K0j0SiFu3_odM2uLtUed/edit?pli=1

CẢI TIẾN NĂNG SUẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. NGUYỄN XUÂN NGHĨA

Tuần qua, một ngẫu nhiên là hai báo cáo của quốc tế cùng đưa ra những khuyến cáo về yêu cầu cải cách kinh tế tại Trung Quốc và Việt Nam.
Trước hết là của doanh nghiệp tư vấn kinh doanh McKinsey về việc Việt Nam cần cải tiến năng suất để có thể duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững. Sau đó là của Ngân hàng Thế giới về việc kinh tế Trung Quốc có sáu ưu tiên cần cải cách để tránh cơn khủng hoảng

https://docs.google.com/file/d/1MQdm6gu6sxPwZYW6mI5ZPmtuFacaUXiq2HavnK1YBJURcgjkli_7bo6OZRRv/edit

VŨ ĐIỆU CỦA BẮC HÀN CÓ ĐÁNG TIN?. ADIAN FOSTER-CARTER


https://docs.google.com/file/d/1h6M-rhkPyse9vC-euKZJqLVbC--KmHO4PA-KWNJ9MbQQP50oPwmG0uP37H8g/edit

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét