Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

MẸ VIỆT NAM ƠI, CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY

Để cho nước mắt mẹ thôi rơi, xót xa vì những đứa con vong ơn phản bội, đem quê hương dâng hiến cho kẻ thù...nhưng mẹ ơi...xin mẹ đừng than khóc nửa...vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây.

Mẹ Việtnam ơi, chúng con vẫn còn đâyTINH THẦN DIÊN HỒNG. TRE XANH
https://docs.google.com/file/d/1TxpxJ4n5WwwiWGY4vQgcvPIDxWS7kW-JC6mYN2TJI6HG3Mmh8XIg2otWzMQ1/edit


TRẬT TỰ THẾ GIỚI SẼ THAY ĐỔI? CHU CHỈ NAM

https://docs.google.com/file/d/1QJNnZ1XEvq1QD52lcvjXuiXXAzVs3CfNCY7SEx5amc2ToSK43gghcf1_fdc4/edit?pli=1

CUỘC CHIẾN 40 NĂM TRƯỚC: MÙA HÈ ĐỎ LỬA. TRẦN GIA PHỤNG

https://docs.google.com/file/d/1Rpkhk-1Rp8SmyyVpbb1s32Rjwk07jm1MTezb1SpnvgNEOFj1cQc5qlHrWcUO/edit

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét