Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

VIỆT NAM VÀ TRÀO LƯU LÃNG MẠN.

VIỆT NAM VÀ TRÀO LƯU LÃNG MẠN. NGUYỄN HOÀI VÂN

..Cần nói là những người chống cộng phần nhiều cũng không ra ngoài nền nếp suy tư lãng mạn tương tự. Tuy họ có thua đối phương ở chỗ người Cộng Sản, ít ra là từ Staline, biết rất rõ điều đó, nên chỉ triệt để khai thác các đặc tính lãng mạn của chiêu bài Cộng Sản để dụ dỗ thiên hạ mà thôi, chứ không bao giờ muốn áp dụng nó hay tin tưởng vào nó ! Khi đánh vào « Cộng Sản » những người chống Cộng hoàn toàn đánh hụt, tấn công một mục tiêu không hiện hữu, một ảo tưởng được đối phương của mình dựng nên…

https://docs.google.com/file/d/1xz2AlvpOSn4pHKjRU78lVR1AkJfCdEVInRAxEcotyAPk1Q6M_bAn8EIELhVG/edit?pli=1

NHÂN DUYÊN KINH TẾ. NGUYỄN XUÂN NGHĨA

.."Lý" là chuỗi nhân quả chìm sâu ở dưới, "sự" là cách diễn giải ở trên.

Và các chính khách thường là chuyên gia lý sự cùn! Nền dân chủ tuyệt vời ở chỗ cho phép ta phanh phui những kiểu lý sự cùn như vậy của lãnh đạo. Nhưng nền dân chủ cũng đòi hỏi người dân phải bảo vệ quyền làm chủ... cái đầu của mình, bằng sự chịu khó tìm hiểu. Mất công lắm…


https://docs.google.com/file/d/1GY4qmE7rGasK4gy1_jLTYnjRjkE-FAUOebYXI-tasdcHikjSah1doQlU2V-4/edit

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét