Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Bản tin ngày 2 tháng 3 năm 2017Letter Support CA State Senator Janet Nguyen


Have you ever asked yourself how the oppressed are going to react?  What are their rights?  What are the emotional and physically reactions that might ensue when one member of a community feels betrayed and persecuted by another's very presence?  I ask, "Have you ever talked to a Cambodian man about when the Khmer Rouge killed his family in front of him when he was ten years old?"  More importantly: do you know that the Vietnamese refugees resettled in the U.S. are still recovering from the nightmares of the destruction, not to mention the loss of their country due to Communists – who are now welcome into the U.S.?  The Vietnamese Americans living in the U.S. fled their persecutors over forty years ago and now are confronted with these same attackers on U.S. soil – their adopted homeland.  Where is their freedom of expression? Many first-generation Vietnamese Americans still suffer from post-traumatic stress disorder due to the very people who are now being taken into the U.S. as gestures for normalization as well as peace and reconciliation between Vietnam and the U.S.  For many Vietnamese Americans, this effort to reconcile is not possible, given the fact that the Communist Vietnamese regime still presides and oppresses the Vietnamese people, not only in Vietnam, but also, as it appears, in the U.S. as well.  Thus, the Vietnamese American community as well as all Americans who love freedom and peace should stand up and fight for  what they thinks is right – protecting freedom and liberty and giving voice to those who cannot.
Mr. Senate President:
What should you say to the next Vietnamese American generation for what your colleague did on the Senate Floor? There are three Vietnamese American Generals who are serving in the United States military and a few other Navy captains now serving in the U.S. Navy in the Pacific Ocean to protect “Safety Zones” and Freedom of Navigation. In addition, the Vietnamese Americans have held many elected positions such as U.S Congressmen/Congresswomen, Mayors, City Councilors I do not mention about, Professors, Doctors, Pharmacists and Lawyers…
Luckily, we are living in the best democracy in the world, and America is always a symbol for Freedom and Justice for all. Please do not let it happen again. Together we should preserve the past and protect the future for our children.
May God Bless America.
Dr. Hai Van Ha
President 

Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam
BÁO CÁO VI PHẠM NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
2015-2016


Tư liệu trấn áp của chính quyền đối với người bất đồng chính kiến và người bảo vệ nhân quyền.
Nhóm soạn thảo:
Bs.Nguyễn Đan Quế, Lm.Phan Văn Lợi, Ht.Thích Không Tánh,
Ths.Phạm Bá Hải, Ls.Lê Công Định, Ts.Phạm Chí Dũng,
Ks.Lê Thăng Long, Ks.Phạm Văn Trội.

Việt Nam bị đề nghị vào CPC sau 10 năm được rút tên
Ỷ Lan, thông tín viên RFA
2017-02-27 


Ỷ Lan : Thưa bà Tina Mufford, bà là Nhà phân tích chính trị của Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (gọi tắt là USCIRF). Uỷ ban vừa công bố bản báo cáo mang tựa đề “Tự do Tôn giáo tại Việt Nam : Đánh giá việc đưa vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm (CPC) 10 năm sau khi rút tên”. Xin bà giải thích lý do viết bản báo cáo này ?
Tina Mufford : Vâng. Sau 10 năm, chúng tôi nghĩ lúc này là cơ hội thẩm định những gì đã xẩy ra thực sự khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Điều mang ý nghĩa đặc biệt là sự kiện Quốc hội Việt Nam vừa thông qua đạo luật về Tín ngưỡng và Tôn giáo hồi tháng 11 năm 2016, gần đúng 10 năm sau khi Bộ Ngoại giao rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Thực ra chúng tôi không biết trước việc này, nhưng lúc này đặc biệt hợp thời để thẩm định về những gì xẩy ra 10 năm trước, đồng thời tìm ra đường lối thực hiện ngày nay khi đạo luật được thông qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét