Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Bản tin ngày 5 tháng 3 năm 2017DEMONSTRATING AMERICA’S GREATNESS IN VIETNAM, 2017


On Sunday, 5 March 2017, there will be nationwide protests in both Vietnam and America.

Liberty:  Get it done now!” defines the mass movement of thought across Vietnam in the face of unrelenting oppression by old guard communist elites and expansionist China.   The Vietnamese people at all levels have historically demonstrated national resolve for self-determination, as France, USA and China can all attest.   This shared aspiration for basic human rights and freedoms has brought Vietnam to a boiling point on one side of Asia, while USA has been largely focused on the other side.

The Economist: Việt Nam và Lào kém dân chủ nhất Đông Nam Á


Đánh giá chỉ số dân chủ năm 2016, tạp chí kinh tế The Economist chấm Việt Nam được 3.21/10 điểm, xếp thứ 131/167 quốc gia và được liệt vào nhóm các quốc gia chuyên chế, độc tài (authoritarian regime) cùng với Triều Tiên, Trung Quốc, Lào và Afghanistan.

Đánh giá của Đông Nam Á về chiến thắng của Donald Trump


Bài phân tích tổng hợp (từ các học giả Daljit Singh, Le Hong Hiep, Malcolm Cook, Mustafa Izzuddin, Michael J. Montesano, Ulla Fionna & Ye Htut) được chỉnh sửa và hiệu đính bởi hai học giả là Daljit Singh, Điều phối viên Chương trình Nghiên cứu Chính trị và Chiến lược Khu vực và Tang Siew Mun, Nghiên cứu viên Cao cấp, Chương trình Nghiên cứu Chính trị và Chiến lược Khu vực, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á – ISEAS, Viện Yosof Ishak. Bài phân tích được đăng trên ISEAS.

Thành công của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang làm Đông Nam Á bối rối bởi vì hầu như không biết được gì về quan điểm của ông về châu Á. Các quốc gia khu vực đang theo dõi sát sao vị tổng thống mới của Mỹ khi khu vực này chuẩn bị tinh thần cho những gì nhiều người lo sợ là một sự rút lui khỏi chiến lược tái cân bằng của Obama.

Anh ngữ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét