Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

DỰ ĐOÁN KINH TẾ THEO ẨN SỐ. ALAN PHAN

https://docs.google.com/file/d/1sQM2YznDM67hebyOYbCy-tOSn6cALwaBCCoSoeq-fiKyoBYiflF45iD0uyeC/edit?pli=1

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỊ TRƯỜNG. MINH ĐỊNH KHÁI NIỆM. NGUYỄN QUANG A

https://docs.google.com/file/d/1uDbS8dwMzIV5_9An-2cFxLeWrqOaz7Gr33GbElv2NKA7HyGYemu5RD6UwjG-/edit

DỰ ĐOÁN KINH TẾ THEO ẨN SỐ. ALAN PHAN

https://docs.google.com/file/d/1TuHDT6v55VzceR-5xeqMYrptM1sHSzCeGcd-5DJhJIaAYYtzv9jsPq5712TD/edit

KINH TẾ VIỆT NAM TRƯỚC SỨC ÉP THAY ĐỔI. TRẦN LÊ ANH (HOA KỲ)


https://docs.google.com/file/d/1QLo2BV8CeZF7qlwrjlRAR98GOA1n5AULTb_I1_p1_m9SFJKDiSmJ6S4iOJ8s/edit

BẮT ĐẦU CỦA MỘT KẾT THÚC CHO ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC. KỊCH BẢN CHO VIÊT NAM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét