Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

TỔNG THỐNG OBAMA ĐỌC DIỄN VĂN TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM CHIẾN TRANH VIỆT NAM

TỔNG THỐNG OBAMA ĐỌC DIỄN VĂN TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Tin Đặc Biệt Trong Ngày: TỔNG THỐNG OBAMA ĐỌC DIỄN VĂN TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM CHIẾN TRANH VIỆT NAM Washington D.C. 28/5/2012 nhân vào NGÀY LỄ TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ TRẬN VONG
Võ Thành Nhân
Ký Giả Nguyễn Văn Khanhhttp://youtu.be/1RTukKI_ya4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét