Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

KẺ SĨ, TRAI NƯỚC VIỆT, GÁI NƯỚC VIỆT

KẺ SĨ

Những người có học và có trách nhiệm, có danh dự, tự trọng trong xã hội. Họ chính là sự mắt xích giữa dân chúng và chính quyền. Họ có thể thuộc về chính quyền lại vừa thuộc về dân chúng trong khi phải luôn thượng tôn quyền lợi quốc gia trên hết. Chính vì vị trí xã hội đặc biệt này mà họ có vai trò quan trọng trong xã hội và trách nhiệm nặng nề đối với sự hưng vong của đất nước.TRAI NƯỚC VIỆT

Lịch sử các quốc gia trên thế giới chỉ ra rằng một khi những trai tráng, tuổi trẻ của một quốc gia không còn biết đến trách nhiệm, không quan tâm đến sự an nguy của đất nước mình, thì nước đó mạt, xã hội tan nát, quốc gia nghèo hèn, bị ngoại bang sỉ nhục, đe dọa, chẳng còn thể thống gì nữa.GÁI NƯỚC VIỆT

Đọc vào lịch sử ngàn đời nước Việt cho thấy người con gái Việt Nam khôn ngoan và chín chắn, có mặt trong mọi mặt cuộc sống một cách chủ động, sánh ngang vai nam giới. Ngày nay đất nước đang cần những người con gái Việt Nam dấn thân, bước lên nắm lấy vận mệnh dân tộc trong buổi giặc dã nhiễu nhương.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét