Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Ngày 20 tháng 3 năm 1975

Ngày 20 tháng 3 năm 1975

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzRTI4V0xPUndlWDRRUGlwOE1vajBheEZ2TXBN/view?usp=sharing

… Ngày 20 tháng 3 năm 1975 hàng mấy ngàn người dân già trẻ lớn nhỏ ở HUẾ gồng gánh ẳm bồng con cái chạy trốn cộng sản cã trăm cây số trên quốc lộ 1 vì họ còn ám ảnh nặng nề của năm Mậu Thân 1968 và Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.

Ghi danh muôn đời.
Tặng ông chủ tịch thành phố Hà nội

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzNUw2U3dTTEcxTXNJWnVpYklzUGxfVjVKbnlj/view?usp=sharing

… Giờ đây Hà nội lừ đừ
Như người say rượu, như người sắp đi
Khắp nơi ra sức trồng cây
Còn đây ra sức chặt cây đốn rừng

Tony Abbott defends $11bn cut to foreign aid during Vietnamese PM's visit 

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzSmhaM1NHa2VKN0FvdUVYZVctRGVrMUtMY0dJ/view?usp=sharing

…"mục tiêu viện trợ không phải là để tạo ra một mối quan hệ phụ thuộc lâu dài, mục tiêu của viện trợ là để đảm bảo rằng các quốc gia được giúp đỡ để phát triển đến mức mà họ không cần trợ giúp nữa ".

Quy hoạch Sài Gòn trước 1975 dưới ảnh hưởng của Hoa Kỳ

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzU2dGSVFMWWpEblpaZFZkQ2ZWcjRhWFdwd3Vn/view?usp=sharing

…“Đà phát-triển trong quá khứ, từ thành-phố cổ, thường hướng theo phía Bắc dọc theo những giải phù sa cổ. Kế-hoạch phát-triển tương lai cũng sẽ theo đường hướng nầy, và bất cứ một kế-hoạch thực-tế nào nhắm hướng dẫn sự phát-triển Thủ đô Sàigon cũng phải nhận thức ro những yếu-tố nầy”
Đề xuất về hướng phát triển cho Sài Gòn trong Đồ án Quy hoạch bán đảo Thủ Thiêm năm 1972.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét