Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Lịch Sử Nào Cho Tuổi Trẻ Học Đường Việt Nam?

Nhớ về cách mạng tháng Tám: Cách mạng hay cướp chính quyền?
Phạm Cao Dương

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzMUI5WmlEV3NCMjA/edit?usp=sharing

..Lịch Sử Nào Cho Tuổi Trẻ Học Đường Việt Nam?
Đây là hai câu hỏi liên hệ đến biến cố 19 tháng 8 năm 1945 và luôn khoảng thời gian kéo dài đến ngày 2 tháng 9 năm này. Chúng phản ảnh sự khác biệt về quan điểm giữa hai miền Nam – Bắc trong thời chia cắt, nói riêng, và giữa người Việt cộng sản và người Việt không cộng sản, nói chung. Khác biệt này không những được thấy rõ trong sinh hoạt chánh trị, truyền thông mà luôn cả trong chương trình học và các sách giáo khoa nữa.

NHỮNG HÌNH ẢNH KHÓ QUÊN TRONG NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG TẠI SÀI-GÒN –

Tháng 4 năm 1975

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzSGNDNHh4czJjdWc/edit?usp=sharing

.. Ngày 21 - 4 - 1975 Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức và đọc diễn văn bàn giao chức vụ Tổng Thống lại cho Cụ Trần Văn Hương

Cảm tưởng về ngày 30-4


( Nhã Thuyên, Nguyễn Viện, Liêu Thái, Yên Thao, Bắc Phong, Nguyễn Tôn Hiệt, Trần Mộng Tú, GS Nguyễn Ngọc Bích, Hồ Đình Nghiêm, Hoàng Chính, Phùng Nguyễn, Trần Trung Đạo, Chân Phương, Nguyễn Hưng Quốc, Đinh Từ Bích Thúy, Lưu Nguyễn Đạt, Phan Xuân Sinh, Trần Vũ)

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzMXdaWnVITzMyb1E/edit?usp=sharing

… Nguyễn Thị Thanh Bình thực hiện
Tháng 4/1975 với quá lắm những cuộc đời mất mát thương đau. Hơn 3 triệu những người con từ hai phía anh em có chung một Mẹ Việt Nam đã bỏ mình lãng phí hiến dâng. Trên 600 ngàn người chết không một nấm mồ vùi sâu dưới biển đông và hải tặc, cho những khát vọng không cùng của tự do. Cả 300 ngàn người thất trận trong chớp nhoáng một tháng đã lãnh đòn thù, cho những cấm cố tù đày hoặc biền biệt rừng sâu…


Câu chuyện 16 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzSXpoYWdFc1k4cGM/edit?usp=sharing

16 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa

16 tấn vàng là ngân khoản dự trữ của chính phủ Việt Nam Cộng hòa cất trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam vào thời điểm tháng 4 năm 1975, khoảnh khắc cuối cùng của sự tồn tại của nhà nước Việt Nam Cộng hòa. Số vàng này gồm 1.234 thoi, trị giá 220 triệu đô-la Mỹ theo tỷ giá vào thời điểm đó.
16 tấn vàng này gắn liền với tên tuổi tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong giai đoạn cuối cùng của chế độ, người đã phải chịu một tin đồn kéo dài suốt hơn 30 năm…

Huỳnh Bửu Sơn - Người giữ chìa khóa kho vàng

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzeUhvY01IekVBTWs/edit?usp=sharing


… Người giữ chìa khóa kho vàng lúc đó là ông Huỳnh Bửu Sơn - làm việc trong ban lãnh đạo Nha Phát hành Ngân hàng Quốc gia. Dưới đây là hồi ức của ông về cuộc kiểm kê kho vàng lần cuối cùng trước khi bàn giao cho chính quyền cách mạng.
Lần kiểm kê cuối cùng
Vào đầu tháng 6-1975, tôi được lệnh của Ban Quân quản Ngân hàng Quốc gia tiến hành kiểm kê kho tiền và vàng của chế độ cũ, các kho tiền và vàng của Ngân hàng Quốc gia thuộc quyền quản lý của Nha Phát hành, nơi tôi làm việc trong ban lãnh đạo từ năm 1970 với tư cách là kiểm soát viên. Anh giám đốc Nha Phát hành đã đi cải tạo tập trung, do đó trong số người còn ở lại chỉ có tôi là người giữ chìa khóa và anh Lê Minh Kiêm - chánh sự vụ - là người giữ mã số của các hầm bạc.

Nhân ngày 30-4: Câu chuyện về 16 tấn vàng

http://www.voatiengviet.com/content/article-16-tan-vang-04-12-2012-147209025/1118724.html


Trang Web Nguyễn Tấn Dũng nói về vụ 16 tấn vàng.

http://nguyentandung.org/wikileaks-tiet-lo-ve-van-chuyen-16-tan-vang-sang-my.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét