Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Trần Đông Phong – Ngày 29, 30 tháng 4 năm 1975 và Đôi điều suy ngẫm.
Chiến Sĩ vô Danh - HÙNG CA SỬ VIỆT - Trung Tâm ASIA 2011

Ca Khúc chương trình ca nhạc DVD HÙNG CA SỬ VIỆT của Trung Tâm Asia.

Nhạc Phẩm : Chiến sĩ vô danh
Nhạc Sĩ :Phạm Duy
Hợp Ca Nữ của TT.Asia và Ca Ðoàn Ngàn KhơiTrần Đông Phong – Ngày 29, 30 tháng 4 năm 1975 và Đôi điều suy ngẫm.

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzc3ctSmV1U28yQjA/edit?usp=sharing

… Trong khi ông Hạp đang còn đứng trong văn phòng thì ông nghe ông Ngô Đình Nhu, đang đứng trước cửa sổ nhìn ra đường và nói một mình: Nếu chế độ này bị lật đổ thì chính phủ kế tiếp sẽ do nhóm Quân Đội lãnh đạo. Cái chính phủ của Quân Đội do người Mỹ đưa lên thì giỏi lắm là chỉ sau một “chu kỳ” miền Nam sẽ thua cộng sản. Một khi mà cộng sản chiếm được miền Nam thì ít nhất là sau 3 “chu kỳ” nữa nhân dân Việt Nam mới thoát được ách cộng sản. [Mạn đàm với cựu Đại Tá Nguyễn Ngọc Khôi tại Garden Grove, California ngày 22 tháng 9 năm 2005].

Lê Tân Văn - THÁNG TƯ ĐEN NỐI DÀI ĐOẠN TRƯỜNG CẢI TẠO

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzZHg3VENWNmJiWDg/edit?usp=sharing


… Ðoạn trường nghĩa đen là đứt ruột, do tích ở truyện Sưu Thần: “Có người bắt được hai con vượn con; ngày thường đem ra nhà bỡn chơi. Con vượn mẹ mỗi ngày cứ đến gần cây đầu nhà, trông vào nhà kêu thảm. Tới lâu, con vượn mẹ kêu mãi mà chết, rơi xuống ở gốc cây. Người ta đem vào mổ ra thời thấy trong ruột nó đứt ra từng tấc. Nhân đó, phàm sự gì bi thảm quá người ta nói là đoạn trường”.
Giặc Cộng cướp miền Nam VN vào tháng 4-1975 đã là một sự bi thảm rồi. Ðoạn trường nối dài sự bi thảm bởi sự bắt đi cải tạo các Quân Cán Chính với 3 mục đích thâm hiểm của Cộng Sản tiếp sau Tháng 4 đen này.

HỒI KÝ TÙ CẢI TẠO CỦA ĐẠI TÁ NGUYỄN HUY HÙNG

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzUDNhR0QyTnJWM1U/edit?usp=sharing

http://www.chinhviet.net/ZOldWeb/15HoiKy/08HoiUcTuCaiTao/0010/00HoiUcTuCaiTao.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét