Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2011

Đảo Chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963

Li  trn  tình
Phạm Bá Hoa

Kính thưa quí v,

Trước khi bt đu tôi rt đn đo, vì mun ghi li s kin trung thc ít nht cũng là trung thc vi tôi v nhng gì mà tôi biết và nhng gì mà tôi làm, tt nhiên là khó tránh khi nhng đng chm đến quí v, đc bit là vi cu Đi Tướng Trn Thin Khiêm, cu Đi Tướng Cao Văn Viên, và cu Đi Tướng Nguyn Khánh.

Riêng vi cu Đi Tướng Khiêm và cu Đi Tướng Viên, là hai v mà tôi luôn ghi nh nghĩa ân. Tôi không có mt thân nhân hay mt bn bè nào quen biết khi vào quân ngũ tháng 05/1954. Tháng 11/1961, đang trong trách nhim Trưởng Ban hành quân/Phòng 3 Sư Đoàn 21 B Binh, tôi được Đi Tá Tư Lnh Sư Đoàn 21 B Binh, kiêm Tư Lnh Khu Chiến Thut Hu Giang, c gi chc Chánh Văn Phòng. Tháng 10 năm 1965, tôi được Thiếu Tướng Cao Văn Viên, Tng Tham Mưu Trưởng Quân Lc Vit Nam Cng Hòa, c gi chc Chánh Văn Phòng. Nh vy mà tôi có nhiu cơ hi tiếp xúc vi nhiu v Tướng Lãnh, nhiu gii chc trong các cơ quan Lp Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp, hc hi được nhng căn bn trong t chc và qun tr.

Tôi biết có nhng v gn như mai danh n tích t khi đến Hoa Kỳ sau ngày đt nước vào tay cng sn 30/04/1975, nhưng tôi xin phép được nhc đến quí v trong tp sách, và  tôi ch nói đến quí v khía cnh quí v là nhng v lãnh đo Quc Gia, lãnh đo Quân Lc, ch tôi không nói đến nhng riêng tư ca quí v. Tôi xin tôn trng phn riêng tư đó. V nhng gì tôi viết vào đây, có th có s kin nào đó mà quí v cho là không chính xác, nhưng theo tôi, tôi thy đã đ thn trng trong cách nhìn ca tôi khi viết nhng trang sách nh này. Biết đâu, có nhng điu mà tôi nói lên được s tht liên quan đến quí v mà nhiu chc năm qua chính quí v cũng chưa biết đến, và cũng có th tôi làm sáng t được điu gì đó đi vi dư lun dù rng quí v cho là có hay không có cũng chng sao. 

Thế h chúng ta đã hc nhiu bài hc quí báu t trong lch s, và vn dng vào bn phn công dân trong trách nhim bo v quc gia. Ri đây, nhng thế h sau chúng ta, cũng cn đến lch s mà thế h chúng ta s là mt phn quan trng trong đó, và quí v là thành phn quan trng hơn hết trong giai đon lch s 1954 - 1975.

Lch s mt dân tc không th t nhiên mà có. Mun có được lch s, tôi nghĩ, sau chng đường phc v quc gia dân tc, mi người trong bt c lãnh vc nào ca xã hi, cn viết li trên giy trng mc đen v nhng hiu biết xác thc ca mình trong tng phm vi trách nhim lúc đương thi, và viết vi mt trng thái tâm hn tht bình thn. T đó, nhng nhà viết s gom góp li, chn lc, phân tách, đánh giá, và to nên nhng dòng s qua tng giai đon thăng trm ca đt nước. "Tiếng thơm muôn đi hay li s nhc lưu mãi trong s sách, truyn mãi trong dân gian", không phi người này to cho người kia, hay ngược li, mà mi người trong xã hi -nht là  nhng v gi  chc v  lãnh đo- t to cho chính mình qua nhng nghĩ suy, nhng phương tin din đt, và trong nhng môi trường hành đng.    

Tôi không dám nghĩ đây là mt s liu, nhưng tôi c gng ghi chép đúng theo trí nh ca tôi, đ các s gia may ra tham kho được đôi điu trong khong thi gian nghiêng ngã ca đt nước, mà thu đó, quyn lc nm trong tay quí v lãnh đo . So vi n bn ln 1, ln 2, và ln 3, n bn ln 4 này có vài sp xếp li v cách trình bày và b túc thêm mt s chi tiết, vì 1.600 trang giy hc trò mà tôi lén lút viết li trong thi gian b giam tri tp trung Nam Hà trên đt Bc, lén lút gi v gia đình ct gi, và khi đoàn t vi gia đình tôi vn tiếp tc viết, đến nay tôi đã nhn đy đ t Vit Nam gi sang. Cùng vi nhng s kin mà cu Đi Tướng Trn Thin Khiêm, Th Tướng t năm 1970 đến năm 1975, và cu Đi Tướng Cao Văn Viên, Tng Tham Mưu Trưởng Quân Lc Vit Nam Cng Hòa t năm 1965 đến năm 1975, hai v cho tôi biết thêm nhân khi v chng tôi đến Virginia hi đu tháng 9 năm 2003 và nhng năm sau đó, thăm hai v và gia đình.   

Xin quí v vui lòng, và trân trng kính chào quí v.

Houston, Texas, Hoa Kỳ.

Viết xong ngày 15 tháng 8 năm 1994.

B túc ln 1, mùa Thu 1995.
B túc ln 2, mùa Thu 1998.
B túc ln 3, mùa Đông 2001-2002.
B túc ln 4, mùa Đông 2003-2004.
B túc ln 5, mùa Đông 2005-2006.
B túc ln 6, mùa Xuân 2007.
B túc ln 7, mùa Hè 2009.
Duyt li, mùa Đông 2010.

Cu Đi Tá Phm Bá Hoa

http://www.vnbp.org/book/phambahoa/02-daochanhNDD.htm

.... "Khoảng trung tuần tháng 10 năm 1963, Đại Tá Thiệu đã làm cho bộ tham mưu Sư Đoàn, nhất là các sĩ quan Phòng 2 Phòng 3 rất ngạc nhiên. Lệnh hành quân ban hành trong thời gian thật ngắn, bộ tham mưu phải vất vả lắm mới thi hành xong những công tác tham mưu trong việc điều động 1 Trung Đoàn Bộ Binh cùng với Pháo Binh, Thiết Giáp, và Công Binh Chiến Đấu. Khi tất cả sẳn sàng để sáng mai hành quân, thì Đại Tá Thiệu ra lệnh ngưng cuộc hành quân này và lập tức điều động lực lượng sang vùng khác.
Tuần lễ sau đó, lại chuẩn bị một cuộc hành quân khẩn cấp để rồi đến giờ chót lại thay đổi vùng hành quân, cũng là khẩn cấp! Chính Phòng 2 -phụ trách tình báo- cũng không hiểu vì sao lại chuyển vùng hành quân mà Phòng 2 chưa ghi nhận sự hiện diện một lực lượng nào của quân cộng sản ở đó cả.
Ngày 30 và 31/10/1963, lại chuẩn bị hành quân vào căn cứ Bời Lời. Đây là một căn cứ quan trọng của quân cộng sản, cho nên lực lượng tham dự gần 2 Trung Đoàn Bộ Binh, 1 Tiểu Đoàn Pháo Binh, lực lượng Thiết Giáp và Công Binh. Đêm 31 tháng 10 rạng ngày 01/11/1963, lệnh của Đại Tá Tư Lệnh cho chuyển toàn bộ các đơn vị xuống hành quân vùng Phước Tuy (trên đường Sài Gòn-Vũng Tàu). Bộ tham mưu muốn điên đầu vì những thay đổi mà chính các sĩ quan trách nhiệm điều động và yểm trợ hành quân, cũng không sao hiểu nổi.
Sáng 01/11/1963, các đơn vị, thay vì di chuyển về hướng Vũng Tàu như lệnh hành quân đã định, lại được lệnh dừng quân ở ngã ba xa lộ Biên Hòa-Sài Gòn-Vũng Tàu, chờ lệnh mới.
Đến 1 giờ trưa, lệnh mới được ban hành: Theo đó, các đơn vị chuyển hướng về Sài Gòn. Ngoài lực lượng của Sư Đoàn 5 Bộ Binh, còn có một lực lượng Thiết Giáp xuất phát từ Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp (đồn trú ở Bà Rịa) cùng tiến quân. Vào buổi chiều thì bản doanh Sư Đoàn và 1 bộ chỉ huy Trung Đoàn đặt tại trường đại học sư phạm, đại lộ Cộng Hòa, trong khi lực lượng của Sư Đoàn đã chiếm giữ các vị trí ấn định trong phạm vi thủ đô Sài Gòn....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét