Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Bản tin ngày 9 tháng 12 năm 2016Tưởng Năng Tiến - Năm Ngàn & Năm Cắc


Lão bà nghỉ chợ bần thần
Đem tiền[Cụ Hồ] ra đếm mấy lần chửa xong
Xếp riêng rồi lại xếp chung
Miệng thời lẩm bẩm mà ... (không rõ nhời) !

Tiền Đồng có giá bao nhiêu? 


Sáng ngày 3/12/2016, giá đô la Mỹ trên thị trường tự do đã tăng lên con số hơn 23,000 Việt Nam Đồng ăn một đô la Mỹ. Mức tăng giá này sẽ không phải là cuối cùng, và nó sẽ tiếp tục tăng nữa trong những ngày sắp tới, vì thực ra tiền Đồng đang được định giá quá cao so với đồng đô la Mỹ. Vậy, tỉ giá hợp lý sẽ là bao nhiêu hay đâu là giá trị của một đô la Mỹ ở Việt Nam?

Kỷ niệm 68 năm ngày công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948)

LỜI MỞ ĐẦU
Xét rằng việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hoà bình thế giới,
Xét rằng việc coi thường và khinh miệt nhân quyền đã đưa tới những hành động dã man làm phẫn nộ lương tâm nhân loại, và việc đạt tới một thế giới trong đó mọi người được tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, đượïc giải thoát khỏi sự sợ hãi và khốn cùng, được tuyên xưng là nguyện vọng cao cả nhất của con người,
Xét rằng điều cốt yếu là nhân quyền phải được một chế độ pháp trị bảo vệ để con người khỏi bị dồn vào thế cùng, phải nổi dậy chống áp bức và bạo quyền,
Xét rằng điều cốt yếu là phải phát triển những tương quan hữu nghị giữa các quốc gia,
Xét rằng, trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, các dân tộc đã tái xác nhận niềm tin vào những nhân quyền căn bản, vào phẩm cách và giá trị của con người, vào quyền bình đẳng nam nữ, cùng quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội và nâng cao mức sống trong một môi trường tự do hơn,
Xét rằng các quốc gia hội viên đã cam kết hợp tác với Liên Hiệp Quốc để phát huy sự tôn trọng và thực thi trên toàn cầu những nhân quyền và những quyền tự do căn bản,
Xét rằng một quan niệm chung về tự do và nhân quyền là điều tối quan trọng để thực hiện trọn vẹn cam kết ấy. 

Các Điều khoản của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền


Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị


Công ước Quốc tế về các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa


Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua luật chế tài người vi phạm nhân quyền.
Trợ lực quan trọng cho công cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ


Lúc 1 giờ trưa hôm nay, Thượng Viện Hoa Kỳ đã thông qua luật chế tài người vi phạm nhân quyền toàn cầu, mà tên chính thức là Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, như một phần của dự luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng, viết tắt là NDAA (National Defense Authorization Act), với tỉ số áp đảo 92 / 7.
Thứ Sáu vừa qua, Hạ Viện đã thông qua luật này, cũng với đa số áp đảo: 375 / 34.

U.S. Congress Passes Global Magnitsky Act Sanctions

By  Samuel Rubenfeld
Dec 8, 2016 2:52 pm ET 


Legislation applying sanctions on human rights abusers and corrupt officials across the globe was passed by Congress as part of an annual defense-authorization bill, sending it to the White House to be signed into law.

114 TH CONGRESS 2 D S ESSION S. 284

Referred to the Committee on Foreign Affairs, and in addition to the Com-
mittee on the Judiciary, for a period to be subsequently determined by
the Speaker, in each case for consideration of such provisions as fall with-
in the jurisdiction of the committee concerned


AN ACT
To impose sanctions with respect to foreign persons respon- sible for gross violations of internationally recognized human rights, and for other purposes.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét