Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Trường thi: Lụa Đào Sắt SonTrường thi:

LỤA ĐÀO SẮT SON

                                                                                            Như Thương


Kính dâng hồn thiêng dân tộc trong buổi mệnh nước ngả nghiêng
Kính tặng những Cái Cò chinh phụ lặn lội tìm chồng phương Bắc
Kính dâng Mẹ - Kính tặng Cha


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét