Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016ĐẢNG LẦM ĐƯỜNG-THANH NIÊN LẠC LỐI
Phạm Trần


Bộ máy tuyên truyền nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đánh lừa  nhân dân khi cho rằng Thanh niên “luôn trọn niềm tin với Đảng, trân trọng, bảo vệ và tiếp nối xứng đáng truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, của thế hệ cha anh; nêu cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ý thức, trách nhiệm, nhiệt huyết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.” (báo Quân đội Nhân dân(QĐND) ,27/06/2016)

Sự thật là thanh niên đã chán đảng vả chủ nghĩa Mác-Lenin và Tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh đến tận cổ cả trong lời nói và hành động. Họ đã không đồng tình với đảng từ sau ngày 30/4/1975.

Lê Phan: Từ vệ binh đỏ đến tiểu phấn hồng
Thứ Hai, ngày 29 tháng 8 năm 2016


“Bắc Kinh, 24 tháng 8 năm 1966, nếu một nhóm Hồng vệ binh được quyền đưa ra chính sách thì từ hôm nay, đèn xanh đèn đỏ trên các đường phố của thủ đô Bắc Kinh sẽ phải đổi màu.
“Những vệ binh đã dán đầy bức tường thành hôm nay với những bích chương nói màu đỏ là màu của cách mạng và phải được dùng để chỉ sự đi tới chứ không phải ngừng lại. Những quan sát viên nói những bích chương này có vẻ không được chính quyền cho phép nhưng chỉ là đề nghị của một nhóm vệ binh.

Chuyên đề: Phan Chu Trinh
Phan Châu Trinh

Phan Châu Trinh là một tấm gương sáng trong phong trào Duy Tân đầu thế kỷ 20. Ông là một nhà nho yêu nước có nhiều suy nghĩ tiến bộ. Có thể xem ông là người có tư tưởng dân chủ sớm nhất trong số các nhà nho yêu nước tiến bộ đầu thế kỷ.
Đặc biệt hơn nữa, ông chọn con đường dấn thân tranh đấu nhưng ôn hòa, bất bạo động. Ông coi dân chủ cấp bách hơn độc lập và coi việc dùng luật pháp, cai trị quy củ có thể quét sạch hủ bại phong kiến.
Với tinh thần yêu nước nồng nàn, suốt đời gắn bó với vận mệnh đất nước, với cuộc sống sôi nổi, gian khó và thanh bạch, ông xứng đáng để hậu thế ngưỡng mộ, noi theo.


Gồm các bài viết:
 
Bài “Chi bằng học“ – tư tưởng chủ đạo của Phan Châu Trinh trong sự nghiệp Duy Tân đất nước
GS. Vũ Ngọc Khánh

Cương lĩnh chính trị của Phan Châu Trinh
Mai Thái Lĩnh

Ý nghĩa tác phẩm Tân Việt Nam của Phan Châu Trinh
 Vĩnh Sính 

Phan Châu Trinh
Tác giả: Vu Gia

Phan Châu Trinh và công cuộc vận động duy tân
Trần Gia Phụng

Phan Châu Trinh

PHONG TRÀO DUY TÂN MỘT TRĂM NĂM HỘI NHẬP
(Trình bày tại Đại hội Quảng Nam tại Community Meeting Center,
Garden Grove, California ngày 4-9-2005 )
Trần Gia Phụng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét