Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

Một vài khảo sát về mạch nước ngầm tại Đồng Bằng Sông Cửu Long 
nhomlymha at MEKONG - CỬU LONG
Tóm lược các tài liệu ghi nhận được nhằm ghi lại các nguồn nghiên cứu khoa học khởi đầu của Việt nam Cộng Hòa hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ (USAID). Những công trình đã được thực hiện tại các địa phương nhằm chứng minh cho việc kết cấu địa tầng của Đồng bằng sông Cửu Long và tìm kiếm nguồn nước ngọt ngầm dưới các lớp phù sa cổ đại, công việc này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực của cả hai chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ vì vào thời điểm này, chiến tranh đang diễn ra khốc liệt.
Những lý luận không có cơ sở nghiên cứu khoa học đều đưa đến những kế hoạch đối phó thất bại mà bằng chứng hiển nhiên đang xảy ra trên quê hương Việt Nam và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét