Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Hàng loạt đòi hỏi gay gắt phải trả tự do cho Tạ Phong Tần

Acting Deputy Spokesperson Jeff Rathke Highlights Two Imperiled Reporters in Ethiopia and Vietnam Hàng loạt đòi hỏi gay gắt phải trả tự do cho Tạ Phong Tần
Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2015-05-07

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzLVN3SklKRFl5NFVxdHI5TGNEeTR6WExJYk84/view?usp=sharing
… Trong ngày Tự do báo chí Thế giới Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã yêu cầu đích danh chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho bà Tạ Phong Tần, một nhà báo độc lập, một blogger có nhiều bài viết phân tích và chỉ trích chính phủ Việt Nam, đang bị giam giữ với bản án 10 năm tù giam. Mặc Lâm có thêm chi tiết về vấn đề này.

VIỆT NAM SẮP BỊ BẮC THUỘC LẦN THỨ HAI ?
Phạm Trần

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzcGxMRWxicklmTXN4d2RZQ1BHb1U2a0VkNlRR/view?usp=sharing

…“Thảm họa Bắc thuộc” là tựa đề cuốn phim tài liệu của nhóm Film Club ở Thủ đô Hoa Thịnh Đốn sẽ phát hành vào hạ tuần tháng 6 (2015), đánh dấu 25 năm ngày hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc nối lại quan hệ ngọai giao (1990-2015).

Bác Trọng làm theo lời dạy của Bác Hồ hay lời dạy của các bác khác?

Vũ Cao Đàm.

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzZWxsZEVJMGJENXlWQlNyWVR4cHUwcS1vTG9v/view?usp=sharing

… Thưa Bác Nguyễn Phú Trọng.
Từ nay đến Đại hội XII đã không còn xa nữa.
Tôi viết bài này với mong muốn được góp phần với Bác để Bác cùng với bộ máy tham mưu của Đảng chuẩn bị cương lĩnh chính trị cho Đại hội XII.
Tôi là giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nơi Bác Nguyễn Phú Trọng đã từng theo học. Với tinh thần anh em cùng trường với nhau, tôi xin có vài lời tâm tình ruột gan gửi Bác.

Tôi học trước Bác tám khóa, vì vậy tôi hơn Bác một số tuổi cũng kha khá. Vì vậy Bác cho phép tôi tếu táo vui vui một chút, vì tôi vốn không quen bẩm báo thưa gửi quá trịnh trọng với các chính khách, nhất là chính khách thượng thặng như Bác.

Điểm Nhấn trong ngày…

- GIÁ TRỊ ĐỘC ĐÁO về NHÂN BẢN của QĐND
- CỘNG SẢN CHUẨN BỊ DƯ LUẬN CHO VIỆC DỜI ĐÔ

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzeDdVTlhmclpVZDRMc3N2cTREX1NMWVFlLUdr/view?usp=sharing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét