Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Lệ Thần Trần Trọng Kim

Lệ Thần Trần Trọng Kim

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzTTUxUWs4bGVRUXI2aGkzeXh3NTRiZG05eDVV/view?usp=sharing

… Vẫn biết rằng “Việt sử là tranh đấu sử” và anh hùng hào kiệt thời nào cũng có, nhưng tại sao dân ta lại thất bại sau ngần ấy hy sinh?

Trưởng thành từ khi nhân loại bước vào Thế kỷ 20, và bắt đầu đi làm khi Á châu vừa qua một cơn chấn động khác là sự sụp đổ của nhà Mãn Thanh ở phương Bắc vào năm 1911, một người như Trần Trọng Kim thì không thể không tự hỏi “vì sao dân ta thất bại”? Nhất là khi thân phụ của người là cụ Trần Bá Huân cũng từng tham gia phong trào Cần Vương chống Pháp.

Câu trả lời của ông được thấy trong cái cách Trần Trọng Kim chọn nghiệp. Là nhà giáo dục.


Một cơn gió bụi


Nhà xuất bản Vinh Sơn. 1969


https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzNXFsVEhiOU9aQkZJMXVSckZkck95OWFOMmNv/view?usp=sharing

Đường thi

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzdlJTZjZGVmhIMFBNZVJNVFlBUjdtY3RldUNn/view?usp=sharing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét