Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

President Obama Lays Wreath at Arlington National Cemetery

President Obama Lays Wreath at Arlington National Cemetery
May 25, 2015

The President participates in a wreath-laying ceremony at Arlington National Cemetery on Memorial Day. May 25, 2015.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét