Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Tưởng Năng Tiến - Năm Ngàn & Năm Cắc

Tưởng Năng Tiến - Năm Ngàn & Năm Cắc

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzZ08yLXBFVGk5RTNMbXBIY19ka2M2bFBsUV84/view?usp=sharing

… Lão bà nghỉ chợ bần thần
Đem tiền[Cụ Hồ] ra đếm mấy lần chửa xong
Xếp riêng rồi lại xếp chung
Miệng thời lẩm bẩm mà ... (không rõ nhời) !
Lão Nông
Vài bữa sau, sau ngày đổi tiền ở miền Nam, tờ Sài Gòn Giải phóng (số ra hôm 27 tháng 9 năm 1975) đã gửi đến những người dân ở vùng đất này đôi lời an ủi:

“Nhiệm vụ của đồng bạc Sài Gòn (là) giữ vai trò trung gian cho Diệm xuất cảng sức lao động của đồng bào ta ở miền Nam cho Mỹ… Làm trung gian để tiêu thụ xương máu nhân dân miền Nam, làm trung gian để tiêu thụ thân xác của vô số thiếu nữ miền Nam, làm trung gian cho bọn tham nhũng, thối nát, làm kẻ phục vụ đắc lực cho chiến tranh, làm sụp đổ mọi giá trị tinh thần, đạo đức của tuổi trẻ miền Nam, làm lụn bại cả phẩm chất một số người lớn tuổi… Nó sống 30 năm dơ bẩn, tủi nhục như các tên chủ của nó, và nay nó đã chết cũng tủi nhục như thế. Đó là một lẽ tất nhiên, và đó là lịch sử… Cái chết của nó đem lại phấn khởi, hồ hởi cho nhân dân ta.”The President Commemorates World Press Freedom Day
May 1, 2015
President Obama speaks on World Press Freedom Day, when we reaffirm our commitment to a free press, an essential pillar of democracy. May 1, 2015.Thế giới đánh dấu Ngày Tự do Báo chí 

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzRU1uYnpPUnZqbEpydlpqOE5KS0QyWVRUSFlB/view?usp=sharing

… Trước Ngày Tự do Báo chí Thế giới, Tổng thống Obama đã tiếp 3 nhà báo di dân tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Obama nói cả 3 nhà báo này đều bị ngược đãi tại quê hương của họ, và nay đang tiếp tục công việc báo chí tại Hoa Kỳ, quốc gia đã cho các nhà báo này tị nạn chính trị.
Blogger Điếu Cày của Việt Nam chuyên viết về nhân quyền và tự do tôn giáo, và là một tiếng nói mạnh mẽ về tự do báo chí ở nước ông. Blogger Điếu Cày bị giam tù 6 năm và được phóng thích hồi tháng 10 năm ngoái.

Nguyễn Xuân Nghĩa - Bao giờ Việt Nam hết bệnh?

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzUEVuMGJubU5YUUI4NTlGbkJwc1FJbVYyeUxv/view?usp=sharing

… Việt Nam Sẽ Có Tự Do Khi Hết Bệnh Tâm Thần Phân Liệt

Nhìn lại 40 năm sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975, người ta có thể tự hỏi là đến bao giờ Việt Nam mới có tự do? Đấy là câu hỏi chính đáng vì vào năm đó, nền tự do mong manh của phân nửa đất nước ở miền Nam cũng cáo chung cùng chiến tranh.

Bài này sẽ nói về tương lai - ở sau lưng nước Việt. Và sẽ không thoa nước đường để ru ngủ.

Điểm Nhấn trong ngày…

- Nghề bồi bút
- Bướm Việt trong đêm Mã Lia .
- Mỗi người Việt “gánh” hơn 21 triệu đồng nợ công

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jza3JVQkhsNjFRT2lXN3NZRHUzUlJXTDlUMGZJ/view?usp=sharing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét