Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Tan Le: Câu chuyện nhập cư của tôi

Tan Le: Câu chuyện nhập cư của tôi
Mar 29, 2014

Tan Le, người từng nổi tiếng với thiết bị đọc sóng não trong bài TED Talks trước đây, nay cô chia sẻ về câu chuyện nhập cư của mình: một chuyến hành trình đầy khó khăn, những nỗ lực phi thường và vô cùng cảm động.Tan Le: Ra lệnh cho máy tính bằng ý nghĩ
Jan 6, 2012

Giao diện máy tính mới đầy ngạc nhiên của Tan Le có thể đọc sóng não của người dùng, mở ra khả năng điều khiển các vật thể ảo, và thậm chí các đồ điện tử vật lý chỉ bằng các ý nghĩ (và một chút tập trung). Cô trình diễn sản phẩm và nói về các ứng dụng của nó trong tương lai.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét