Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Thanh Trúc cùng Quý Anh Chị Em Lai thăm viếng Bức Tường Đen nhân ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong May 25, 2015.Thanh Trúc cùng Quý Anh Chị Em Lai thăm viếng Bức Tường Đen nhân ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong May 25, 2015.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét