Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Thinh Nguyen Thu Bao Ve Bien Dong


Thinh Nguyen Thu Bao Ve Bien Dong

http://wh.gov/iKhMZ (case sensitive)

May 30, 2015


Không chấp nhận để CSVN bán đất dâng biển cho Trung Cộng.
Hãy dành lấy quyền bảo vệ đất nước về với người dân bình thường Việt Nam.
Im lặng là CS Trung Cộng sẽ chiếm hết đất đai của Tổ Tiên.


Cùng nau vào đây ký tên:
http://wh.gov/iKhMZ (case sensitive)


Xin vui lòng ký tên và chuyển tới bạn bè xa gần, xin ký thật nhiều để khuyến khích Hoa Kỳ và Quốc Tế có hành động phản đối Trung Cộng ngang nhiên chiếm cứ Biển Đông .https://petitions.whitehouse.gov/petition/resolutely-defend-freedom-navigation-against-chinas-aggression-south-china-sea-including-use-forces

Voice of Vietnamese AmericansThe Chinese Communist Party has abused its own people, manipulated currency and trade laws in the WTO during the last decade, to rise on the back of weak nations in Southeast Asia and the trusting international community. Now the CCP rapidly builds up its military forces and bases in the South China Sea where it does not have any legal ownership, to dominate the Asia Pacific. Since 2009 till now, China's provocative actions have threatened regional and global security, peace, and prosperity. Please sign this petition to support the U.S. leadership in sustaining global peace based on the rule of law.

Resolutely defend the Law of the Sea against China’s aggression in the South China Sea,...

Provocative actions by China have threatened the security of the nations in Southeast Asia, Taiwan,...PETITIONS.WHITEHOUSE.GOVD

https://www.facebook.com/VoiceofVietnameseAmericans


Cập nhật vào sáng ngày 30 tháng 5 năm 2015
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét