Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân QuyềnTuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền


Các điều khoản của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền


Công ước quốc tế về các quyền Dân Sự và Chính Trị


Cuộc đấu tranh cho Nhân Quyền


Trần Gia Phụng – Đảng quyền, Nhân quyền và Thanh niên


Ngô Nhân Dụng - Tại sao du học sinh không về nước? 


Lý do chính khiến các du học sinh Việt Nam không trở về nước là vì sẽ không được sống xứng đáng với nhân phẩm của mình, mà một phần quan trọng trong nhân phẩm là quyền sống, suy nghĩ và phát biểu tự do, luôn luôn được “là chính mình” như Đỗ Lâm Hoàng xác nhận. Lý do quan trọng khác khiến nhiều người không muốn về nước là vì họ biết khi trở về sẽ lại phải sống trong một xã hội không có “bình đẳng trong cơ hội.”

Ts Đinh Xuân Quân - Việt Nam và TPP
Những cam kết của Hà Nội - Washington về Lao động và Nhân quyền


Kế hoạch (plan) gọi tắt ở đây là Lộ trình được ký kết giữa hai bên VN và HK gồm 8 chương – 11 trang đi từ việc cải cách về Luật (Legal Reforms) Lao động và Bộ luật Lao động (Labor Code) cũng như các cải cách về tổ chức và làm sao áp dụng lộ trình giữa VN và HK nhằm về lĩnh vực lao động.

Việt Nam sẽ phải cải cách luật lệ về Lao động cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, nhất là với TPP.  Việt Nam sẽ cho phép công nhân các xí nghiệp lập các tổ chức của người lao động được tổ chức các công – nghiệp đoàn mà không phải xin phép trước (to form a grass roots labour union of their own choosing without prior authorization).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét