Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

PHƯƠNG CÁCH BARACK OBAM & MITT ROMNEY VẬN ĐỘNG PHIẾU CỬ TRI TỪ QUÂN ĐỘI HOA KỲPhương Cách Barack Obama & Mitt Romney Vận Động Phiếu Cử Tri Từ Quân Đội Hoa Kỳ và Chính sách đối ngoại trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ Ngày 6/11/2012
24/7/2012
Nguyễn Văn Khanh
Võ Thành Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét