Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Tuyên bố của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu về khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tại Phnom Penh, Campuchia


http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/07/194896.htm

Fri, 07/13/2012 - 05:36

Văn phòng Phát ngôn Viên
Washington, DC
12 Tháng Bảy 2012

Sau đây là nội dung của bản tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ và Liên Hiệp châu Âu vào ngày 12 Tháng Bảy 2012, tại Phnom Penh, Campuchia:
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton và Catherine Ashton, Đại diện Cao cấp của Liên Hiệp châu Âu (EU) về Chính sách An Ninh-Đối ngoại đã gặp nhau tại Phnom Penh vào ngày 12 Tháng 7, 2012 để trao đổi quan điểm về sự phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thể hiện tầm quan trọng sự gắn kết của Hoa Kỳ và Liên Hiệp châu Âu với khu vực phát triển mạnh mẽ cùng tính năng dộng và phát triển trong hoà bình của khu vực này.
Các mục tiêu chung
Ngoại trưởng Clinton và Đại diện cao cấp Ashton lưu ý rằng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa châu Á, Hoa Kỳ và Liên Hiệp châu Âu đã đạt đến mức chưa từng thấy. Các tham vấn sâu sát hơn giữa Hoa Kỳ và Liên Hiệp châu Âu về các vấn đề song phương, và với các đối tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ nhắm đến việc thúc đẩy an ninh, phát triển, phúc lợi và thịnh vượng của khu vực.
Ngoại trưởng Clinton và Đại diện cấp cao Ashton hoan nghênh tiến bộ đã đạt được trong cuộc hợp tác trong khu vực và hội nhập vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tiến bộ này tăng cường khả năng giải quyết các vấn đề xuyên quốc gia phức tạp của khu vực trong khi cũng góp phần vào việc tăng cường quản trị. Hoa Kỳ và Liên Hiệp châu Âu đặc biệt hoan nghênh vai trò trung tâm của ASEAN và sự thúc đẩy các diễn đàn khu vực rộng lớn hơn của tổ chức này, chẳng hạn như Diễn đàn khu vực ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Cả hai đều chào đón một vai trò tích cực và xây dựng cho Trung Quốc trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.


Hòa bình và an ninh
Cả hai bên có ý định tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác châu Á trong cuộc chiến chống lại tội phạm xuyên quốc gia, nạn khủng bố và giải quyết các vấn đề an ninh mạng, trong khi đảm bảo tự do ngôn luận và dòng chảy của thông tin tự do theo quy định của luật pháp quốc tế. Cả hai cũng đang hợp tác với các đối tác để xây dựng việc phòng chống thiên tai và khả năng đáp ứng khủng hoảng trong khu vực.
Hoa Kỳ và Liên Hiệp châu Âu cam kết tăng cường hợp tác chống cướp biển trên cơ sở luật pháp quốc tế bao gồm cả việc đối phó với các nguyên nhân gốc rễ của nó. Cả hai bên dự định làm việc với các đối tác châu Á để tăng cường an ninh hàng hải trên cơ sở luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, và giúp vào việc phát triển các biện pháp xây dựng lòng tin để làm giảm nguy cơ khủng hoảng và xung đột. Trên biển Nam Trung Hoa, hai bên tiếp tục khuyến khích ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy một Quy tắc ứng xử và giải quyết các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải thông qua giải pháp hòa bình, ngoại giao và hợp tác.
Hoa Kỳ và Liên Hiệp châu Âu đang tiếp tục làm việc để ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và thúc giục Bắc Triều Tiên tôn trọng các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của mình.
Cả hai bên cũng trao đổi quan điểm về những biến đổi lịch sử gần đây diễn ra ở Miến Điện/Myanmar và ghi nhận tầm quan trọng của việc gia tăng các phối hợp về hỗ trợ phát triển, trách nhiệm và các đầu tư minh bạch trong khu vực tư nhân.
Ngoại trưởng Clinton và Đại diện cao cấp Ashton đã quyết định tiếp tục hợp tác với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương trong việc thúc đẩy dân chủ và nhân quyền, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ và trẻ em cũng như người dân tộc thiểu số và tôn giáo. Họ công nhận tầm quan trọng của xã hội dân sự và quyết định sẽ thúc đẩy hơn nữa các mối giao tiếp giữa dân chúng với các nước châu Á-Thái Bình Dương.
Phát triển bền vững
Ngoại trưởng Clinton và Đại diện cao cấp Ashton tái khẳng định rằng việc bảo đảm sự phát triển bền vững sẽ vẫn là một ưu tiên quan trọng trong quan hệ với các đối tác trong khu vực. Trong khi phần lớn sẽ đạt được thông qua tăng trưởng kinh tế và hợp tác trong khu vực, cam kết mạnh mẽ từ nhà tài trợ vẫn là cần thiết. Vì vậy, việc xóa đói giảm nghèo vẫn còn ưu tiên trong chương trình nghị sự với các nước châu Á-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ và Liên Hiệp châu Âu có ý định tiếp tục tham gia vào các nhiệm vụ chính phủ quan trọng và các thách thức đang phát triển trong khu vực Hạ lưu sông Mekong và vùng quần đảo phụ Thái Bình Dương, cả về song phương và thông qua Sáng kiến Hạ lưu sông Mekong và Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương.
Ngoại trưởng Clinton và Đại diện cao cấp Ashton thảo luận về các hậu quả của sự biến đổi khí hậu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và nhấn mạnh đến sự cần thiết phải cùng chung hành động trên cấp độ toàn cầu và khu vực. Hoa Kỳ và Liên Hiệp châu Âu dự định sẽ phối hợp chặt chẽ những nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trong khu vực, chứ không phải chỉ trong quần đảo Thái Bình Dương. Trong bối cảnh này, họ tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền truy cập vào năng lượng như là một tác động tăng trưởng chính, đồng thời tăng cường nỗ lực ở tất cả các cấp độ xuống một mức phát thải thấp hơn. Cả hai bên đều nhìn nhận sự phong phú của các tài nguyên thiên nhiên và sinh học đa dạng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cùng cam kết nỗ lực trong các diễn đàn quốc tế và thông qua hợp tác song phương để thúc đẩy sự gìn giữ của mình.
Thương mại và kinh tế
Ngoại trưởng Clinton và Đại diện cao cấp Ashton nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường mở trong khu vực tăng cường tăng trưởng và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương, vốn có một tác động trực tiếp và tích cực đến các nền kinh tế của Hoa Kỳ và Liên Hiệp châu Âu. Họ quyết định tiếp tục cùng làm việc và hợp tác với các đối tác để cải thiện khả năng tiếp cận qua lại với thị trường cho các hàng hoá và dịch vụ bao gồm cả mua sắm của chính phủ, để giảm phi hàng rào thuế quan, cung cấp an toàn pháp lý cho đầu tư và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Các bước kế tiếp
Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đánh giá cao cơ hội đối thoại do Diễn đàn khu vực ASEAN mang lại. Phù hợp với cam kết của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-EU năm 2011 nhằm tăng cường hợp tác về an ninh chính trị, kinh tế, và các vấn đề nhân quyền trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng", Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu có kế hoạch tăng cường hợp tác với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương để giải quyết các thách thức trong khu vực và toàn cầu. Để đạt mụch đích này, hai bên đã quyết định tiếp tục đối thoại thường xuyên ở cấp cao giữa Mỹ và EU về khu vực về và ở các tầng mức viên chức cao cấp.
Nguồn: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét