Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

TRÊN BẢN ĐỒ TQ VÀ NHẬT: HOÀNG SA - TRƯỜNG SA KHÔNG THUỘC TRUNG QUỐC


Xin chân thành cảm ơn bạn Chử Đình Phúc đã chia sẻ hình ảnh tư liệu bản
đồ cổ do người Trung Hoa và Nhật Bản vẽ và ấn hành, trong đó chưa từng
xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc đế quốc Trung Hoa.
1. Bản đồ tỉnh Quảng Đông với cực Nam của nó là tỉnh Hải Nam (năm 1850)-
trích trong sách "1850 Thanh nhị kinh thập bát tỉnh dưa địa đồ" (1850清二京
十八省舆地图).

https://docs.google.com/open?id=1dfT16wSM0glEjULgzFpwtP8aPpCs3vCx4I8SwTJDCeB67uEcFzgB2HUMCIhX

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét