Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Một Nén Hương cho Những Người Nằm Xuống

Một Nén Hương cho Những Người Nằm Xuống
Tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm


http://ngothelinh.tripod.com//NgoDinhDiem.htmlPhan Nhật Nam - Bi kịch của một người, Thảm họa của cả dân tộc


Dẫn Nhập: Ngày 1 Tháng 11 năm 1963 tại Sài Gòn nổ ra cuộc binh biến do giới tướng lãnh và chỉ huy trưởng các đơn vị tác chiến chiến thuật QLVNCH tổ chức và thực hiện. Biến cố có kết thúc là Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng bào đệ, Cố Vấn Ngô Đình Nhu bị thảm sát và nền Đệ Nhất Cộng Hòa cáo chung (1955- 1963). Và phải đến bốn năm sau, 1967 Đệ Nhị Cộng Hòa mới được thành hình với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu mà lần tưởng niệm Tháng 9 vừa qua đã nhắc nhở. Biến cố năm 1963 xa xôi kia tính đến hôm nay đã là 52 năm, thòi gian đủ dài để tất cả tranh chấp, dị biệt, đối kháng nẩy sinh từ trước, và sau lần kết thúc nền Đệ Nhất Cộng Hòa với lần bức tử của vị nguyên thủ.. Tất cả những mâu thuẩn đối nghịch từ những cá nhân, nhóm cá nhân của nhiều phía hôm nay cần phải được phân giải khách quan, trung thực để thấy ra một điều chung nhất là: Cùng lần với thảm kịch của cá nhân, gia đình Tổng Thống Ngô Đình Diệm là hậu quả, hệ quả uất hận vô bờ của toàn dân tộc Việt Nam. Phải, hết thảy dân tộc Việt Nam, toàn thể người Miền Nam bao gồm tập thể người Lính QLVNCH là đối tượng chủ thể trực tiếp hoặc gián tiếp thụ nạn từ chế độ cộng sản Hà Nội. Tình thế xã hội Việt Nam hiện nay thực chứng cho nhận định nầy. Lẽ tất nhiên, người và tổ chức đảng cộng sản lại là một vấn đề khác. 

      TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC
     VỚI BÀI DIỄN VĂN Ở DALLAS CỦA GS TRẦN THỦY TIÊN

      Nói về Chủ Quyền Đất Nước, chúng ta thường nghĩ đến lãnh thổ, với những gì thấy được và
     cầm được rõ ràng trong tay, như đất biển, rừng núi, ruộng vườn, quặng mỏ, cao nguyên, đồng bằng...
     Nhưng thực ra, chủ quyền của một đất nước bao gồm nhiều loại, về cả hai mặt: vật chất lẫn tinh thần.
    Trong phạm vi bài diễn văn hôm nay, tôi muốn đề cập đến 4 phương diện: Chủ Quyền về Lãnh Thổ,
     Chủ Quyền về Kinh Tế, Chủ Quyền về Ngoại Giao, và Chủ Quyền về Giáo Dục. 
      Chúng ta đã biết, với Tổng Thống Ngô Đình Diệm (TT-NĐD), Chủ Quyền Đất Nước và
     Độc  Lập Dân Tộc là một nguyên tắc căn bản, không thể bàn thảo và không thể tương
     nhượng.   Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã lấy sinh mạng của chính mình để bảo vệ nguyên tắc
     này.

     Tại sao phải giết Tổng thống Ngô Đình Diệm?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2015-10-29

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzcGJJR3h6elZtZGgxbzBINXBwQ192QWEyVDdn/view?usp=sharing

Cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã đưa đất nước Việt Nam vào một khúc quanh lịch sử. Cái chết của hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ của ông là Ngô Đình Nhu, những tướng lãnh tham gia cuộc đảo chánh không ai biết người ra lệnh thủ tiêu hai ông là ai nhưng sau khi tro bụi của cuộc cách mạng lắng xuống những gương mặt đứng phía sau giật dây cho cuộc tàn sát ấy bắt đầu được điểm danh và lịch sử luôn công bằng cho từng người một.
Mặc Lâm phỏng vấn ông Bùi Kiến Thành, một nhân chứng lịch sử, một người bạn, người cố vấn cho Tổng thống Ngô Đình Diệm từ những ngày đầu tiên khi từ Mỹ trở về Việt Nam chấp chính cho tới khi biến cố xảy ra.

TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM và HIẾN PHÁP CỦA ĐỆ NHẤT CỘNG HOÀ

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzVFhoSkpURDR5bDVBbk1ZWGRoUzdCSjdtOE9J/view?usp=sharing

“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."
Ngô Đình Diệm
(Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955)

Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa 1956

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzem9ZdFdRV0pFdEk/view?usp=sharing

Đánh giá lại Ngô Đình Diệm
Tiến sĩ Edward Miller

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzdnJPeHNXRmRUMXE2WjcwMlhVbXYxbVBSQ3lr/view?usp=sharing

Nhiều sử gia tiếp tục có đánh giá lại về nhân vật Ngô Đình Diệm
Mọi cố gắng tìm hiểu lịch sử Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đều cần bắt đầu với Ngô Đình Diệm, nhà sáng lập và là tổng thống đầu tiên của VNCH.
Ông cũng phủ bóng lên những tranh luận về nguồn gốc cuộc chiến Việt Nam, bắt đầu từ cuộc nổi loạn chống lại chính thể Diệm. Đa số sử gia xem vụ lật đổ và ám sát Diệm tháng 11.1963 là sự kiện cột mốc giúp mở đường cho sự leo thang và "Mỹ hóa" cuộc xung đột giai đoạn 1964-65.
Dù quan trọng về lịch sử như thế, nhân vật này vẫn được ít người hiểu đúng. Cho tới gần đây, hầu hết sách học thuật về ông Diệm chủ yếu dựa vào nghiên cứu các văn bản chính phủ Mỹ và các nguồn khác của Mỹ. Vài năm qua, một số học giả bắt đầu dùng nguồn tư liệu Việt Nam (gồm cả hồ sơ VNCH được lưu ở Việt Nam). Chúng đã đem lại một số góc nhìn mới có giá trị về quyết định và chính sách của Diệm giai đoạn 1954-1963.
Nhưng cuộc đời và sự nghiệp trước 1954 của ông Diệm vẫn ít được khảo sát; các học giả vẫn còn tìm cách xác định những kinh nghiệm và tư tưởng đã định hình suy nghĩ của ông. Nói cách khác, chúng ta đã biết nhiều về những gì Diệm làm, nhưng vẫn vất vả để hiểu ông ta là ai.

Trả lại sự thật lịch sử về cái chết của TT Ngô Đình Diệm và nền Cộng Hòa Việt Nam
Ts. Nguyễn Anh Tuấn

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzZkJqOEdVNS1DTDdSY21UZVg4RE1NZnZMM19F/view?usp=sharing

Những bế tắc của lịch sử Việt Nam không khai thông được vì những hỏa mù bao trùm dòng sinh mệnh của dân tộc Việt được Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam tung ra từ 70 năm qua, kể từ khi đảng Cộng Sản được thành lập tại Việt Nam. Âm mưu và hỏa mù là hai võ khí vô cùng lợi hại có khả năng che mắt tất cả những sự thật nhơ nhớp và bẩn thỉu mà cộng sản muốn che dấu trước mắt mọi người.

Việt Nam quê hương tôi https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzcVR1c3BCWXdoTU5ILXFmWWlRcUZjcTVxcDRv/view?usp=sharing
Aug 16, 2015
Chương trình nhìn lại lịch sử Việt Nam từ buổi sơ khai đến ngày hôm nay: Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những thông tin về nguyên nhân và hậu quả của cuộc đảo chánh lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963.


HQ Thiếu Uý Lê Bá Thông (Thân phụ của HQ Đại tá Lê Bá Hùng) lãnh kiếm danh dự do chính tay Tổng Thống Ngô Đình Diệm trao tặng khi ông đậu Thủ Khoa Khoá 10 Trường SQHQ Nha Trang

 Lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Dallas ngày chủ nhật 02-11-2014

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzeXZKR0pvT1Q0c25yZERCX2pIYXJKX1dzb1g4/view?usp=sharing

Phương Thụy
Dallas- Lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã được tổ chức trọng thể tại khu thương mại Wallnut Street Mall, thành phố Dallas, Texas vào lúc 2 giờ trưa ngày Chủ Nhật 02 tháng 11 năm 2014 với khoảng 200 người tham dự.

Một Nén Hương cho Những Người Nằm Xuống!

Những cái chết của 15 vị Tướng QLVNCH từ 1955 đến trước và sau Quốc Hận: 30/4/1975

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzYTlmWnlEdU1jbk0/view?usp=sharing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét