Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Việt Nam lại bị đề nghị đưa vào danh sách CPCViệt Nam lại bị đề nghị đưa vào danh sách CPC
RFA
2016-05-02


Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2016 của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ tiếp tục xếp Việt Nam vào danh sách các nước chưa có tự do tôn giáo và cần phải được theo dõi sát sao do những hoạt động vi phạm tự do tôn giáo được chính phủ cho phép.
Báo cáo mới công bố vào 9 giờ sáng giờ miền đông nước Mỹ ngày 2 tháng 5 cho biết những hạn chế về tự do tôn giáo tại Việt Nam khác biệt theo từng vùng địa lý và giữa các tôn giáo khác nhau tùy thuộc vào mối quan hệ của các tổ chức tôn giáo với chính quyền. Điều này gửi ra những thông điệp trái ngược nhau về cam kết bảo vệ tự do tôn giáo và đức tin mà chính phủ Việt nam có với quốc tế.

Toàn văn phần báo cáo về ViệtNam ( Việt Ngữ).


Toàn văn bản báo cáo ( Anh ngữ)


Các nơi nhận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét